László Gabriella, Nikoleta Csapaiová, Zuzana Valásková, Kuti Rajmund :

Panelszerkezetű épületek tűzvédelmi veszélyforrásai


Absztrakt

A második világháború utáni években kialakult lakáshiányra – elsősorban a volt szocialista országokban – előre gyártott vasbeton elemekből, úgynevezett panelekből összeállított lakóépületek jelentették a megoldást. Magyarországon az 1960-as évektől kezdődően több hullámban egészen az 1990-es évek elejéig építettek paneltechnológia alkalmazásával lakótelepeket. A panelházak a használatbavételük éveiben még megfeleltek a tűzvédelmi követelményeknek, viszont az elmúlt időszakban számtalan olyan technikai és társadalmi változás történt, amelyek közvetlenül, vagy közvetve paneltüzek bekövetkezéséhez vezettek. A paneltüzek keletkezési okainak feltárása, továbbá az épületek tűzvédelmi veszélyforrásainak vizsgálata napjainkban fontos, aktuális kérdés. Írásunkban az eddigi jelentős paneltüzek tapasztalatait felhasználva, saját szempontrendszer szerint rendszerezve vizsgáljuk a lehetséges tűzvédelmi veszélyforrásokat. Kutatásainkkal kívánjuk felhívni a figyelmet a téma fontosságára, tapasztalatainkkal a jövőbeni tüzek megelőzéséhez kívánunk hozzájárulni.

Kulcsszavak: panelszerkezetű épületek, tűzvédelmi veszélyforrások, tűz, füst

Abstract

After the Second World War, there was a lack of residences for a few years, especially in socialist countries. Their solution for the problem were the pre-fabricated concrete blocks of flats. Blocks of flats were built by panel technology in Hungary from the 1960’s until the beginning of the 1990’s. However these buildings fulfilled the fire safety requirements of their time, the numerous technical and social changes of our days can lead to fire cases in panel buildings. Nowadays, determining the causes of the fire in panels and examining the source of fire hazards is an important and actual task. The possible sources of fire hazards are examined in this paper. The sources are organized through our own considerations, based on the experiences of significant panel fires. The aim of this research is to emphasize the importance of the topic, and assisting preventing fire cases in the future.

Kulcsszavak: panel buildings, hazards in fire safety, fire, smoke

A teljes cikk megtekintése