Manga László, Kátai Urbán Lajos :

A paksi atomerőmű nukleárisbaleset-elhárításánák alapjai


Absztrakt

A nukleáris létesítmények Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervvel kell, hogy rendelkezzenek. Ez a terv összhangban kell, hogy legyen a hazai jogszabályi hátérrel és a nemzetközi ajánlásokkal. A tervben ki kell térni arra, hogy mekkora és milyen személyzettel, létesítményekkel, berendezésekkel, kell rendelkezni ahhoz, hogy az esetleges balesetet el tudják hárítani vagy legalább a következményeit enyhíteni. Ennek elengedhetetlen része a folyamatos oktatás, gyakorlatozás és tájékoztatás. A következőkben ezeket az alapkritériumokat szeretném részletesebben ismertetni.

Kulcsszavak: nukleárisbaleset-elhárítás, intézkedési terv, balesetelhárítási szervezet, nukleáris létesítmény, veszélyhelyzet kezelés

Abstract

Nuclear facilities must have a Nuclear Emergency Response Action Plan. This plan should be in harmony with the domestic legal framework and international recommendations. This plan must contain the number and type of staff, facilities, equipment what have to be able to prevent the potential accident or at least mitigate its consequences. Continuous education, training and information are an essential part of this. The basic criterias will be explained in the followings in more details.

Kulcsszavak: nuclear accident troubleshooting, action plan, accident troubleshooting organization, nuclear facility, emergency management

A teljes cikk megtekintése