Mesics Zoltán:

Biztonsági irányítási rendszerek fejlesztése: biztonsági teljesítmény mérés


Absztrakt

A biztonsági irányítási rendszerek eredményes és hatékony működtetése a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének egyik legfontosabb eszköze. A jelen cikkben a szerző a hazai és nemzetközi hatósági és üzemeltetői tapasztalatok áttekintésével ismerteti a biztonsági teljesítmény mérésével kapcsolatban felmerülő aktuális problémákat, szakmai iránymutatást ad azok megoldására.

Kulcsszavak: súlyos baleset, iparbiztonság, veszélyes üzem, biztonsági irányítási rendszer, biztonsági teljesítmény mutatók

Abstract

One of the most important instrument for preventing of major accidents involving dangerous substances is the effective operation of the safety management system. In this article the author outlines the actual challenges associated with the measurement of safety performance and his proposals for overcoming them.

Kulcsszavak: major accident, industrial safety, hazardous establishment, safety management system, safety performance indicators

A teljes cikk megtekintése