Mrekva László:

Az áradások hatása a kritikus infrastruktúra rendszerekre


Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékű változás figyelhető meg a Föld éghajlatában. Ezt számos hazai és nemzetközi kutatás már bizonyította és egyértelmű tényként kezeli. Ezeknek a változásoknak köszönhetően erősebb és gyakoribb esőzések tapasztalhatók a világ számos részén, amik valószínűségét illetően egyre gyakoribb, hatását tekintve pedig egyre jelentősebb áradásokat indukálnak a vízgyűjtők teljes területére kiterjedve. Nem képeznek kivételt ez alól a városi területek sem, ahol a negatív hatások még inkább felerősödnek súlyos gondokat okozva ezzel a városi infrastruktúrák üzemeltetésében. Az áradásoknak való kitettség jelentős és sokszor nehezen helyreállítható károk, szolgáltatás kimaradás, növekvő sérülékenység és növekvő kockázat formájában fejezhető ki. A városi (víziközmű) infrastruktúrák megfelelő működését garantáló körültekintő biztonságpolitikai intézkedéseknek pedig fel kell készülni ezekre a veszélyhelyzetekre. Jelen kutatás célja az áradások hatásának vizsgálata a vízi infrastruktúra rendszerekben.

Kulcsszavak: kritikus víziközmű infrastruktúra, városi árvíz, reziliencia, kockázatkezelés, sérülékenység, ellátásbiztonság, üzemeltetés

Abstract

Recent decades have seen significant changes in the Earth’s climate. This has already been proven by many domestic and international studies and is treated as a clear fact. As a result of these changes, stronger and more frequent rainfall is occurring in many parts of the world, which are becoming more frequent in terms of probability and increasingly significant in terms of their impact, covering the entire catchment area. Urban areas are no exception, where the negative effects are exacerbated, and causing serious problems in the operation of urban infrastructures. Exposure to floods can be expressed in the form of significant and often difficult to repair damage, service outages, increasing vulnerability and increasing risk. Prudent security policy measures to ensure the proper functioning of urban (water) infrastructure need to be prepared for these emergencies while maintaining the resilience of the system. The aim of the present research is to reveal the impact of floods in water infrastructure systems.

Kulcsszavak: critical water infrastructure, urban flood, resiliency, risk management, vulnerability, security of supply, operation

A teljes cikk megtekintése