Muhoray Árpád :

A polgári védelem fejlesztési szakaszai


Absztrakt

A magyar polgári védelem a jogelődjei megalakítása óta folyamatosan igyekezett megfelelni alaprendeltetésének, a lakosság védelmének, oltalmazásának a katasztrófák károsító hatásai és a fegyveres összeütközés pusztításai ellen. Feladataik prioritása, munkájuk szervezeti keretei többször változtak összefüggésben hazánk társadalmi-politikai helyzetével, a jogalkotók akaratával. Ennek elemzéseként a Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 80 éve Magyarország közbiztonságáért címmel megrendezett katasztrófavédelmi tudományos konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változatát közöljük.

Kulcsszavak: polgári védelem, fejlesztés, jogi-, társadalmi feltételek, integráció

Abstract

Since its founding, Hungarian civil protection has consistently tried to protect the population against the damaging effects of disasters and the destruction of armed conflict. The priorities have changed several times along political and social changes. This publication – being an edited version of the lecture given at the conference "Air Defense League and Hungarian Civil Defense Alliance – 80 years for Safety in Hungary" – gives an overview of these changes and the history of Civil Defense in Hungary.

Kulcsszavak: civil defense, development, law conditions, social conditions, integration

A teljes cikk megtekintése