Német Alexandra, Kátai Urbán Lajos, Vass Gyula :

Veszélyes tevékenységek biztonsága a fenntarthatóság jegyében


Absztrakt

Jelen cikk két fontosabb témát dolgoz fel, az egyik a veszélyes tevékenységek biztonságának, míg a másik a fenntartható fejlődés kérdésköre. A szerzők bemutatják a fenntartható fejlődés, a környezetbiztonság és az iparbiztonsági szakterületet összefüggéseit. Külön hangsúlyt fektetnek az iparbiztonságnak a lakosság mindennapjaiban való jelenlétére. Vizsgálják továbbá az iparbiztonság különböző veszélyes üzemekkel kapcsolatos megelőzési és felkészülési jogintézményeit is, amelyek biztosítják az állampolgárok életének, egészségének és környezetének magas fokú védelmét. Rávilágítanak arra is, hogy napjaink fejlődéséből adódóan a veszélyes üzemek engedélyezési tevékenységéhez nem csupán a hatóság járul hozzá, hanem az érintett település lakosai is, mivel a jól felfogott érdekükben véleményt nyilváníthatnak.

Kulcsszavak: iparbiztonság, veszélyes tevékenység, lakossági tájékoztatás, fenntarthatóság

Abstract

This article deals with two major topics, the first one is the safety of dangerous activities and the other one is the sustainability. The authors present the links between sustainable development, environmental safety and industrial safety. The authors will put particular emphasis on the presence of industrial safety in our daily lives. They also examine the various legal instruments of industrial safety related to dangerous establishments that ensure a high level of protection of citizens' health, lives and the environment. They will point out that due to today's development not only the authority contributes to the safe licensing of dangerous establishments, but also the inhabitants of the settlements concerned can express their own public opinion.

Kulcsszavak: industrial security, hazardous activity, public information, sustainability.

A teljes cikk megtekintése