Nagy Rudolf:

A természeti katasztrófák mint globális kihívások


Absztrakt

Napjainkban a globalizáció által felerősített egyéb veszélyek mellett a nagyobb földrajzi térségeket érintő természeti katasztrófák gyakorisága is megnövekedett. Ezek sajátossága, hogy komplex módon jelentkeznek akár csak a modern elméletek által ebből levezetett biztonság. A vizsgált kihívások áttevődő hatásaik révén az érintett térség több államában is hasonló feladatok elé állítja a válaszait megfogalmazó nemzeti reagálási rendszereket. A hatékonyságának növelése globalizált világunkban azonban már nem képzelhető el az ezeket a rendszereket működtető nemzeti, illetőleg az események kezelésében segítséget nyújtó nemzetközi szervezetek összefogása nélkül. Jelen írás ennek a természeti katasztrófák jelentette aspektusait bemutatja be közelebbről.

Kulcsszavak: globalizáció, biztonság, kihívás, kockázat, katasztrófavédelem.

Abstract

In addition to the other threats that globalization has undergone, the frequency of natural disasters affecting larger geographic areas has also increased. Their specificity is that due to complex way just like security derived from modern theories. The analyzed challenges have the effect of transmitting what stand national respons systems to answer similar tasks in several countries in the affected area. However, increasing our efficiency in our globalized world can not be imagined without national organizations, which operate this systems and the collaboration of international organizations that providing assistance in the management of events. This paper describes the aspects of natural disasters that are presented in more detail.

Kulcsszavak: globalization, safety, challenge, risk, disaster management

A teljes cikk megtekintése