Orgoványi Péter, Dalkó Ilona:

A csatornázottság hazai helyzete statisztikai adatok alapján


Absztrakt

Napjainkban a csatornázás nélkülözhetetlen és egyik legjelentősebb tényezője a városépítésnek. Az elmúlt években viszont kevés olyan vizuálisan szemléltetett kimutatással találkozhattunk a szaklapok hasábjain, ami a hazai csatornázottság elmúlt húsz évben megvalósult fejlődését és a jelenlegi helyzetét mutatná be. A cikk statisztikai adatok felhasználásával, ezt a változást igyekszik szemléltetni. A diagramok és értékelések elkészítéséhez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 1990 és 2016 közötti országos-, regionális- és megyei adatait kerültek felhasználásra.

Kulcsszavak: csatorna; szennyvíz; talajvíz; befogadó; statiszti

Abstract

Nowadays, sewerage is an essential and one of the most important factors in urban development. In recent years, however, there have been few visually illustrated reports in the journals' columns showing the development and current status of domestic sewerage over the past twenty years. This article attempts to fill this gap. National, regional and county data from the Central Statistical Office (CSO) between 1990 and 2016 were used for the preparation of the charts and assessments.

Kulcsszavak: channel system; sewage; ground-water; recipient; s

A teljes cikk megtekintése