Pócsik Attila - Bérczi László :

Tömegesemények az egyének szempontjából


Absztrakt

A tömeg egyénekből áll. Az egyének céljai közösek, motivációjuk azonos. A tömeget azonban érhetik olyan impulzusok, melyekből az egyének viselkedése nem tudatos, ösztönössé válik. Indokolt megvizsgálni az események típusait és a motivációkat.

Kulcsszavak: személyi sérülés, védelem, megelőzés, tömeg, menekülés

Abstract

A crowd consists of individuals who share the same aims and motivations. However, a crowd can be subject to impulses which lead to instinctive behaviour among individuals. It is important to examine different types of events and motivations.

Kulcsszavak: physical injuries, protection, prevention, crowd, escape

A teljes cikk megtekintése