Papp Antal:

Iparbiztonsági képzések helyzete és fejlődésének iránya a kok képzési rendszerében


Absztrakt

A tanulmány célja, hogy betekintést nyújtson az iparbiztonsági képzésekkel kapcsolatos jelenlegi oktatási rendszerbe, annak fejlődési és korszerűsítési irányaiba. Az iparbiztonsági ismeretek oktatásáért a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoportja a felelős. A tanulmány bemutatja az oktatási központban zajló képzéseket, amelyek mindegyikénél a tanároknak sokrétű, szerteágazó kompetenciával kell rendelkezniük. Ezek átadásának alapfeltétele az oktató tanári állomány felkészültsége mellett a képzés során a külső gyakorlati jártassággal rendelkező előadók részvétele. Kiemelten fontos továbbá a gyakorlati jellegű oktatási feladatok, ellenőrzések módszerének helyszíni végrehajtása, és kihelyezett szakmai gyakorlatokon történő feldolgozása.

Kulcsszavak: iparbiztonság, képzés, fejlődési irány

Abstract

The study purpose is to provide an insight into the current industrial safety related educational system and the direction of its development and modernization. The Civil Protection and Industrial Safety Unit of DMTC is responsible for industrial safety knowledge education. The study shows the trainings of the DMTC which all of them require diverse range of competities from the teachers. For the transfer of these, in addition to the teaching staff preparedness the other essential requirement is the participation of external lecturers with practical skills. Also important the on-the-spot implementation of practical tasks and method of controls, and processing of these on outsourced internships.

Kulcsszavak: industrial safety, training, direction of development

A teljes cikk megtekintése