Parrag Tamás Károly:

Mikroműanyagok előfordulása és kockázatuk csökkentése


Absztrakt

Napjainkban a kutatások során több figyelmet kapott az ivóvízben jelenlevő mikroműanyagok és azok egészségre gyakorolt hatásai. A WHO 2019-ben megállapította, hogy a mikroműanyagok mind fizikai, mind kémia és mikrobiológiai kockázatot jelentenek az élővilág számára, hiszen a mikroműanyag részecskék bejuthatnak az élőlények szervezetébe, bekerülhetnek az élelmiszerekbe. Ezek a részecskék bejuthatnak a levegőbe, felszíni vizekbe és az ivóvízbe. A környezetbe jutott mikroműanyagok, mikroszennyezők az állati vagy növényi életfolyamatok feltételeit és a víz ember számára való használhatóságát csökkentik vagy esetlegesen meg is szüntethetik. Társadalmunk számára fontos ezen anyagok környezetbe kerülésének felmérése és a szennyezők egészségre gyakorolt hatásának elemzése. Jelen cikkben a szerző célja a mikroműanyagok környezeti előfordulásának és a vízbiztonsági, egészségügyi kockázatának áttekintése és magyarországi mikroműanyag kutatások bemutatása.

Kulcsszavak: mikroműanyag, egészségügyi kockázat, élelmiszer és ivóvízbiztonság

Abstract

Nowadays received more attention in the drinking water in the course of the researches in the past years mikroplastics and it is effects caused on health. The WHO established it in 2019 that the mikroplastics all physical, all chemistry and a microbiological risk is presented for the living world, since the mikroplastics particles has the possibility to get into the organization of the living beings and they may get into the foods. These particles may get into the air, surface waters and a drinking water. Managed to get into the environment mikroplastics, mikropolluting the conditions of the animal or vegetal vital processes and the water the applicability of truth is reduced for a man, it may be brought to an end possibly. The analysis of these substances getting into environment is important for the effect of his survey and the polluters has on health for our society. The plastic substance of which use can be made very multi-faceted, his production are relatively cheap.

Kulcsszavak: mikroplastics, hygienic risk, food and drinking water safety

A teljes cikk megtekintése