Petrányi Győző:

A katonaság egészségügyi állapota a magyar honvédség történetében


Absztrakt

A háborús egészségügyi ellátást mindég a haditechnika és az orvostudomány állapota határozta meg. A XIX század második felében a nagy fejlődés következett be a harci eszközök modernizálásában és az orvostudomány egyes területeinek felfedezéseiben. Az első világháború, mely a Monarchia és az antant hatalmak között robbant ki, főleg az orosz és olasz frontokon idézett elő szinte megoldhatatlan feladatokat a hadi egészségügy számára. A robbanó eszközök nagy roncsolt sebeket eredményeztek, melyek súlyos fertőzéseket, fagyásos elhalásokat idéztek elő. A beavatkozások gyakorlatilag csak az amputációkra szorítkozhattak. A legnagyobb hadi veszteségeket azonban a fertőzések és a járványok okozták, az antibiotikumok hiányában. A második világháborúban már felkészültebb volt a Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálata technikailag és szervezetileg. A magyar harci alakulatok oroszországi vereségeit leginkább a nagy ellenséges túlerő, az időjárási viszontagságok és a katonák gyenge felszereltség valamint a rossz fizikai állapot idézte elő. Ebben a kritikus időben legnagyobb segítséget a kórházvonatok szolgáltatták, melyek a frontvonal és a háttér egészségügyi intézmények között folyamatosan ingázva szállították a sebesülteket.

Kulcsszavak: Háborús egészségügyi ellátás, Első Világháború, Második Világháború, háborús sérülések, háborús fertőzések járványok, kórházvonatok

Abstract

The military Health Service was always determined by the state of war techniques and medical sciences. During the second half of XIX century a significant development was under way in the modernisation of war tools and in the discoveries in certain field of medicine. The first World War between the Monarchy and the Antant States caused almost unsolvable tasks to the military Health Service on the Russian and Italian fronts. The explosions of the grenades resulted shattered extended wounds, which were combined with infections and frozen destructions. In this case the therapy was only restricted to amputation. However the greatest casualties were bound to the infection diseases and epidemics by the lack of antibiotics. In the Second World War the state of Health Service were better prepared by technical background and organisation. The catastrophic casualties of the Hungarian Army at the Russian front were basically associated with superiority of enemy with the heavy cold, and the bad outfits and low health conditions of the soldiers. In this critical situation the importance and function of the military trains were primary by the fluently commuting transportation of wounded soldiers from the front line to the home hospitals.

Kulcsszavak: Military Health Service, First World War, Second World War, war wounds, war infections and epidemics, hospital trains.

A teljes cikk megtekintése