Petrányi János, Zsitnyányi Attila, Vass Gyula:

Gyalogos sugárforrás keresési módszerek és mérési összeállítások vizsgálata


Absztrakt

Elveszett, rejtett radioaktív sugárforrások illetve sugárszennyezettség gyalogos felderítése a vegyvédelemmel foglalkozó hon és rendvédelmi szervek feladata. Különböző eszközök, módszerek állnak rendelkezésre a feladat végrehajtására. Jelen közlemény arra keres választ, hogy a különböző keresési megoldások közül, melyik a legmegfelelőbb gyalogos sugárfelderítés végrehajtására. A lehetséges keresési és felderítési módszerek vizsgálata mellett, konkrét mérési összeállítások és mérési eredmények alapján határozom meg a legjobb megoldásokat. Az így kiválasztott méréstechnikai összeállításokat összehasonlítom és következtetéseket vonok le.

Kulcsszavak: Sugárfelderítés, izotópkeresés, azonosítás, sugárforrás, elveszett forrás, gazdátlan forrás felderítés

Abstract

Reconnaissance of radioactive sources and radiation contamination has been a part of the responsibilities of CBRN military defense and law enforcement agencies for many years. Radiation detection cannot be performed without the use of special equipment. Different tools and methods are available to complete this task. This publication seeks to find out which of the various search solutions is the most suitable for carrying out on foot radar recon. In addition to examining various search and discovery options, I tested possible solutions based on specific measurement assemblies and measurement results. I do comparison of measurement techniques suitable for the task and draw conclusions from this.

Kulcsszavak: On foot, Radiation detection, isotope search, identification, source, lost source, orphan source recovery

A teljes cikk megtekintése