Pimper László:

A mobil tartálytűzoltás műszaki eszközeinek fejlesztése


Absztrakt

Az ipar számos területén jelent mindennapos kihívást a különböző éghető anyagok, köztük a tűzveszélyes folyadékok biztonságos tárolása, mely tevékenység során az üzemeltetők erőfeszítései ellenére bekövetkeznek tűzesetek. A tárolótartályok rendkívüli helyzeteinek kezelése során az egyik leggyakrabban felhasznált anyag a tűzoltó hab, melynek alkalmazásában a beépített rendszerek mellett rendszerint a beavatkozó erők mobil eszközei is fontos szerepet kapnak. Az adott terület jellemzői, a beavatkozási feladat mérete és jellege alapján számos technikai eszköz-csoport különféle típusainak bevetése lehet szükséges az eredményes tűzoltáshoz. A szerző a tartályok tűzoltása során alkalmazásra kerülő legfontosabb eszközcsoportokat tekinti át írásában. Összefoglalja a különböző létesítményekben alkalmazott, a beavatkozás eredményességét leginkább meghatározó felszerelések jellemzőit, a különböző megoldások összehasonlításával mutat rá a technikai fejlesztés lehetőségére.

Kulcsszavak: tűzvédelem, tűzoltás, tartálytűzoltás, habbaloltás, habbaloltó gépjármű, habágyú, habbekeverés

Abstract

Safe storage of various flammable materials, among them the fuels, means a day-by-day challenge in numerous sectors of the industry; and despite the efforts made by the operators, fires do occur during this activity. While managing extraordinary events happened to storage tanks one of the most commonly used materials is the fire fighting foam, in which application besides the built-in protection systems, usually mobile equipment of the responders is also given an important role. Based on the features of the given sector and on the size and characteristics of the incident, deployment of different types of technical equipment groups might be needed for successful fire fighting. In his article the author gives us a review on the most important equipment groups applied during tank fire fighting. He summarizes the characteristics of the equipment applied in different facilities, and mostly defining the effectiveness of the response. By comparing the dissimilar solutions, he points at the possibilities of technical development.

Kulcsszavak: fire protection, firefighting, tank fire fighting, foam fire fighting, foam tender, foam monitor, foam proportioning

A teljes cikk megtekintése