Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna, Endrődi István, Muhoray Árpád:

A belvíz elleni védelem új lehetőségei a korszerű polgári védelem rendszerével


Absztrakt

Hazánk vízkároknak kitettsége jelentős. A belvízek elleni védekezés az alföldi területek jellemző vízkárelhárítási eseménye, amely csaknem az ország területének 50 %-át érinti. A klímaváltozás hatására a jelenség gyakoribbá és szélsőségesebbé válhat. A vízügyi igazgatóságok feladatellátása nemcsak az állami műveken történő ár- és belvízvédekezési feladat ellátása, hanem az önkormányzatok számára műszaki segítségnyújtás is. A védekező szervezetek erőforrásai egyidejű ár- és belvízvédekezési tevékenység esetén korlátozottak. Ezért szükséges megvizsgálni, hogy a 2012-ben a katasztrófavédelmi törvénnyel megújult, korszerű polgári védelem rendszere hogyan segítheti a belvízvédekezési tevékenységet. Továbbá hogyan növelheti annak eredményességét, különös tekintettel a települési önkormányzati védelmi feladatok ellátásában.

Kulcsszavak: belvízvédekezés, polgári védelem, katasztrófavédelem

Abstract

The water damage situations in our country are significant. Excess water flood protection is a typical water damage prevention event of the low lands area, which effects on 50 percent of our country area. Climate change can cause this phenomenon more common and more extreme. The responsibility of the water directorates is not only to provide activity of flood protection and excess water flood protection along the state owned systems but also to provide technical assistance to the local governments activity. Defensive organizations have limited resources in the case of simultaneous flood and excess water flood protection situations. So it is necessary to consider how the modern civil protection system, which was reorganized in 2012. by the new disaster protection law, can assist the excess water flood protection activity. Moreover how it can increase its effectiveness, in particular in the performance of settlements protection tasks.

Kulcsszavak: excess water flood protection, civil protection, disaster protection

A teljes cikk megtekintése