Rafał Wróbel - Zuzanna Derenda:

A kritikus infrastruktúra védelem aktuális helyzete Lengyelországban


Absztrakt

Bevezetés: A cikk Lengyelország kritikus infrastruktúra védelmének koncepciójával foglalkozik 2015-2017 közötti időszakot bemutatva. Ennek része egy Nemzeti Program a Létfontosságú Infrastruktúrák Védelméről. Emellett a cikk bemutat más jogi megoldásokat is, amelyek közvetlen hatással vannak a kritikus infrastruktúra. Módszertan: A cikk elkészítéséhez nagymértékben hozzájárult a lengyel szakirodalom és különböző jogszabályok részletes tanulmányozása és elemzése. Eredmény: A cikk eredményeként megfogalmazható a létfontosságú rendszerelemek koordinátorainak felelőssége és feladatai, valamint az infrastruktúrák védelmének javítását szolgáló módszerek és azok jogszabályi háttere.

Kulcsszavak: Nemzeti Kritikus Infrastruktúra Védelmi Program, kritikus infrastruktúra, védelmi koncepció, kormányzati osztályok, Lengyelország

Abstract

Introduction: This article deals with the concept of the critical infrastructure protection in Poland, showing the period 2015-2017. This includes a National Program on the Protection of Critical Infrastructures, and the article also introduces other legal solutions that have a direct impact on critical infrastructure. Methods: The paper contributed to the detailed study and analysis of Polish literature and various laws. Result: As a result of the paper it can be the shown the responsibility and the tasks of the critical infrastructure coordinators, as well as the methods for improving the protection of the infrastructures and their legislative background.

Kulcsszavak: National Critical Infrastructure Protection Progra, critical infrastructure, concept of protection, update, departments of government, the vision of Council of Ministers

A teljes cikk megtekintése