Ragács Nikoletta, Elek Barbara:

Hőszigetelő anyagok kiválasztásának szempontjai lakossági felmérés alapján


Absztrakt

Épületek hőszigetelését és energiatakarékosságának fontosságát nem kell bemutatni, mindenki ismeri. De vajon a gyakorlatban milyen hőszigetelőket választanak az építtetők, felhasználók és milyen szempontok alapján? Ismerik – e a szigetelőanyagokat, a legfontosabb tulajdonságait? Felmérést végeztünk, hogy mely hőszigetelő anyagok élveznek prioritást a válaszadók körében és milyen szempontokat vesznek figyelembe a vásárlás során. A kapott eredmények alapján látható, hogy a felmérést kitöltők körében a polisztirol és poliuretánhab, valamint a gyapot alapú hőszigetelő anyagok élveznek prioritást. Az egyéb megjelölt természetes alapú hőszigetelők beépítésre egy esetben sem kerültek, valamint a népszerűségi index alapján is elenyésző voksot kaptak. A termoanalitikus vizsgálatok során pedig bizonyítást nyert, hogy a népszerű polisztirol és poliuretán hab a mérés során tömegének több mint 90%-át elveszítette, míg a kőzetgyapot szigetelés csupán 6%-ot. Továbbá a műanyag hőszigetelők gázkibocsátása is igen magas értéket mutat a kőzetgyapotéhoz képest. Az éghető építési termékek használata növeli a tűzveszélyt. Tűz esetén ezek az anyagok könnyen meggyulladnak toxikus gázokat kibocsátva, ennek ellenére a kitöltők között mégis a legnépszerűbb hőszigetelő anyagokként ezek szerepelnek. Tudják-e , hogy e folyamat milyen tűzvédelmi következményekkel járhat,ismerik-e az anyagok tűzvédelmi jellemzőit?

Kulcsszavak: épületek hőszigetelése, polisztirol, PUR hab, kőzetgyapot

Abstract

Thermal insulation and the energy saving of the buildings are well-known. But in the real life, what heat insulators are chosen by builders and users? What aspects are taken into consideration during the purchasing? Do they know the insulating materials and their most important attributes? The authors took a survey of which insulating materials have priority among the respondents and what aspects are taken into account during purchasing. Based on the results of the survey, the polystyrene, the polyurethane foam and as well as the insulating materials based on cotton fibres are a priority among respondents. During the thermoanalytical analysis, it has been proved that the popular polystyrene and polyurethane foam has lost more than 90% of the weight of the mass while the rock wool insulation lost only 6%. Furthermore, the gas emissions of the plastic heat insulators are very high compared to the rock wool. The use of combustible construction products increases the risk of the fire.

Kulcsszavak: Thermal insulation of buildings, polystyrene, PUR foam, rock wool

A teljes cikk megtekintése