Restás Ágoston:

A kényszerhelyzeti döntések sajátosságai a tűzoltás során


Absztrakt

A döntéshozókkal szemben támasztott követelmények növekedése társadalmi gazdasági fejlődésünk természetes velejárója. A közelmúlt kutatási eredményei a kényszerhelyzetben lévők döntési mechanizmusát a korábbiaktól eltérően magyarázzák, így a kérdéskört nem haszontalan a tűzoltás irányítását végzőkre vonatkozóan is megvizsgálni. A szerző kutatásához felhasználta a hazai és nemzetközi releváns szakirodalmat, korábbi saját kutatásait és gyakorló tűzoltásvezetőként szerzett tapasztalatait is. Az eredmények azt mutatják, hogy tűzoltásvezetőként számos alkalommal ún. felismerés alapú döntéshozatali eljárást alkalmazunk, amelynél a probléma és a megoldás együttesen léteznek a memóriánkban. Ez a fajta döntéshozatal természetesen nem kizárólagos, egyéb eljárások egészítik ki, illetve mechanizmusok támogatják.

Kulcsszavak: tűzoltásvezető, időnyomás, felismerés alapú döntés, kényszerhelyzeti döntés

Abstract

Increasing demands on decision makers is a natural part of our social - economic development. Based on recent research results the decision-making mechanism in emergency situation is differently explained from the previous ones, so it is not a useless to examine this issue in case of fire managers. The author used the relevant national and international literature, his own research and his experience as a fire fighting manager for this research. The results show that fire managers use several times the so-called recognition-primed decision-making process where the problem and the solution coexist in our memory in the same time. Of course, this type of decision-making is not exclusive, it is complemented by other procedures or supported by different mechanisms.

Kulcsszavak: commander, time pressure, recognition primed decision, decision in emergency

A teljes cikk megtekintése