Ronyecz Lilla:

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos kockázatelemzési módszertan szakirodalmának bemutatása


Absztrakt

A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmének szakterülete az elmúlt években a szakmai- és tudományos közélet fókuszába került. Az állami és gazdasági szereplők körében kiemelt jogalkalmazási kérdésként jelentkezik a létfontosságú rendszerelemeket érintő koc-kázatelemzési eljárás és módszertan alkalmazási lehetőségének vizsgálata. A szerző cikké-ben a témakörhöz kapcsolódó hazai és külföldi mértékadó szakirodalmat elemzi és értékeli.

Kulcsszavak: létfontosságú rendszerek és létesítmények, kockázat, szakirodalom, iparbiztonság

Abstract

The specialty of critical infrastructure protection is becoming focused by the professional and scientific public life in the last years. At the state and economic operators, the investiga-tion of the possibility of the risk analysis methodology used for protecting critical infra-structure protection is an emphasized jurisdictional question. In this article the author will analyze and compare the relevant national, and the foreign authoritative literature.

Kulcsszavak: critical infrastructure protection, risk, authoritative literature, industrial safety

A teljes cikk megtekintése