Sáfár Brigitta, Tímár Tamás:

Mérgező égéstermékek keletkezése és kikerülése – szén-monoxid


Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben jelentősen változott a biztonság dimenziója. Az technikai fejlődés – amellett, hogy felgyorsítja mindennapjaink életvitelét – további veszélyeket is generál. Egy rosszul üzemelő gáztűzhely, egy nem megfelelően karbantartott kazán, egy korszerűtlen kályha, vagy akár egy zárt garázsban járatott motorú gépjármű a szén-monoxid mérgezés veszélyét rejtik magukban. A statisztikák azt mutatják, hogy a szén-monoxid mérgezések száma magas, ami a lakosságnak a környezetünkben található kockázatokkal kapcsolatos tájékozottságának hiányaira vezethető vissza. A szerzők a téma feldolgozása mellett ajánlásokat fogalmaznak meg a további eredményes lakosságfelkészítés érdekében.

Kulcsszavak: mérgezés, szivárgás, égéstermék, ablakok, fűtés, veszélytudatos magatartás

Abstract

Security has changed significantly in recent decades. Advances in technology, in addition to accelerating everyday life, also generate additional dangers. A malfunctioning gas stove, an improperly maintained boiler, an outdated stove, or even a motor vehicle running in an enclosed garage comes with the threat of carbon monoxide poisoning. According to statistics the number of carbon monoxide poisonings is high, which can be attributed to the lack of public awareness about the risks in our environment. The authors evaluate this topic and make recommendations regarding public awareness.

Kulcsszavak: poisoning, leakage, combustion products, windows, heating, danger conscious behaviour

A teljes cikk megtekintése