Sándor Barnabás, Dr. Nagy Rudolf:

Transzformátortüzek kialakulásának és tulajdonságainak vizsgálata


Absztrakt

Az inhibitált szigetelőolajjal hűtött transzformátorállomások jelentősen tűz- és robbanásveszélyesek, melyet jól szemléltetnek azok az esetek is, melyek ezen írásban feldolgozásra kerültek. Amennyiben bekövetkezik egy elektromos tűz, úgy különféle gázok és anyagok szabadulnak fel, melyek az emberre és a környezetre egyaránt veszélyesek lehetnek. Indokolt tehát a tűzvédelmi rendszerek és a tűzeset során felszabaduló gázok, illetve ott keletkezhető súlyosan egészségkárosító kémiai vegyületek vizsgálata. Az ezen események megelőzése azonban nem csak az igen heves hőfelszabadulással kisért folyamatok környezeti hatásai miatt válhat fontossá, hanem azért is mert a szerzők által a vizsgálódásuk fókuszpontjába állított villamos berendezések az érintett területek villamoshálózatain keresztül működtetett technológiák és lakossági fogyasztók ellátásbiztonságának létfontosságú elemei.

Kulcsszavak: transzformátor, olaj, villamos, tűzveszély, vizsgálat

Abstract

Abstract Transformer stations cooled with inhibited insulating oil are highly flammable and explosive, well illustrated by the cases that have been processed in this writing. When an electric fire occurs, various gases and substances are released, which can be dangerous both to humans and the environment. It is therefore appropriate to investigate the fire-protection systems and the gases released during the fire, as well as the seriously harmful chemical compounds that can be generated there. However, preventing these events will not only be significant because of the environmental impact of small processes due to the high heat release, but also because the electrical equipment put in place by the authors at the focus of their investigation is a vital element in the security of supply of technologies and residential consumers through the electricity networks of the affected areas.

Kulcsszavak: transformer, oil, electricity, fire hazard, examination

A teljes cikk megtekintése