Sereg Adrienn, Kerekes Zsuzsanna, Elek Barbara:

Az erdők környezeti vegetációjának hatása a tűzesetekre, a megelőzés egyes lehetőségei


Absztrakt

A vegetációtűz az egyik leggyakoribb természeti katasztrófa a világon, amely minden évben több százmillió hektáron okoz károkat. Erre az Amazóniai nagy kiterjedésű tűzeset a legaktuálisabb példa, amely szinte sokkolta a világot. A természetes okból keletkező tüzek már a történelem előtti idők óta részei a mindennapi életnek, jelentősen formálhatják az ökoszisztéma összetételét és dinamikáját, beleértve az erdőterületeket és a művelt tájat is. A téma kapcsán a szerzők fontosnak tartották a releváns hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozását, valamint az ehhez kapcsolódó adatgyűjtést. A cikk eredménye a magyarországi erdőállomány tűzveszélyességének az elemzése, valamint a hazai erdőtűzkárok megelőzési módszereinek a bemutatása.

Kulcsszavak: erdőtűz, megelőzés, vegetáció, tűzgyújtási tilalom, tűzpászta

Abstract

Vegetation fires are one of the most common natural disasters in the world. They are causing hundreds of million burned areas every year. The Amazon fire is the most recent example of it, which has shocked the world. Natural fires have been a part of everyday life since prehistoric times. They can significantly shape the composition and dynamics of the ecosystem, including forests and cultivated landscapes. During the research, the authors considered it important to study the relevant domestic and international literatures and the related data collection. The result of the paper is to analyse the fire risk of the forest fires in Hungary.

Kulcsszavak: forest fire, prevention, vegetation, fire ban, firebreak

A teljes cikk megtekintése