Sibalin Iván, Kátai-Urbán Lajos, Cimer Zsolt:

A horvátországi LNG-terminál fejlesztés értékelése


Absztrakt

Közép-Európában az energiaellátás biztonsága még számos megoldandó kérdést vet fel, tekintettel arra, hogy a diverzifikációt segítő beruházások jelenleg még nem teljes mértékben valósultak meg. A tervek között szerepel egy horvátországi cseppfolyós földgáz terminál kiépítése, amely hozzájárulhatna többek között Magyarország energiabiztonságának növeléséhez. A jövőbeli energiaellátási diverzifikáció elméleti hátterének alátámasztása érdekében szükséges az energiaellátás biztosításában érintett országok energiaügyi szempontú elemzése. Jelen cikk célja Horvátország energetikai – elsősorban földgázellátási – jellemzőinek feltárása – különös tekintettel az LNG-terminál tervezett megvalósítására.

Kulcsszavak: energia, LNG-projekt, földgázvezeték, szállítórendszer

Abstract

Security of energy supply in Central Europe raises a number of issues to be addressed, given that investment in diversification has not yet been realized. Plans include the construction of a Croatian LNG terminal to receive liquefied natural gas, which would significantly contribute to increasing Hungary's energy security. In order to substantiate the theoretical background for future energy supply diversification, an energetic analysis of the countries involved in the ensuring of energy supply is necessary. The purpose of this article is to explore the energy characteristics of Croatia – in particular the supply of natural gas – with regard to the planned construction of the LNG terminal.

Kulcsszavak: energy, LNG-project, natural gas pipeline, transport system

A teljes cikk megtekintése