Solymosi Máté, Solymosi József, Vass Gyula:

A nukleáris biztonsági kultúra és a nukleáris védettségi kultúra történeti áttekintése és hazai alkalmazásai


Absztrakt

A cikkben részletezi és aktualizálja szerzőnk az általa 2019-ben megvédett PhD-ben bemutatott nukleáris és védettségi kultúra történeti hátterét és hazai alkalmazási területeit. [1] A nukleáris biztonsági kultúra fogalma az 1986-os csernobili katasztrófa során született meg. Az első kultúrával foglalkozó Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kiadott útmutató 1991-ben, míg a nukleáris védettségi kultúra ezzel szemben csak 2001-ben született meg, tizenöt évvel később – a New York-i két torony katasztrófa évében. A „két” kultúra rendkívül hasonló elemekből épül fel, mégis felmérésük összevonására vonatkozóan sem a hazai, sem a nemzetközi útmutatók nem adnak útmutatást. A legjelentősebb hazai alkalmazásban (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Radioaktív Hulladék Kezelő Kft., Gamma Műszaki Zrt.) elsősorban a nukleáris biztonsági kultúra felméréseknek van történeti háttere, a nukleáris védettségi kultúra felmérésére csupán csak néhány példát találunk.

Kulcsszavak: : nukleáris védettségi kultúra felmérés, nukleáris biztonsági kultúra felmérés

Abstract

The following paper will explain and update nuclear safety and security culture, which was the main topic of my PhD dissertation, that was defended this year. [1] The expression of nuclear safety culture was born after the catastrophe of Chernobyl in 1986. The first nuclear safety culture guidance by the International Atomic Energy Agency in 1991, on the other hand nuclear security culture was born fifteen years later in 2001, just right after the two-tower incident in New York. The two culture is stand by very similar elements, but on the integral application there are have been not published any domestic or international guidance yet. Among the weel known domestic application (MVM Paks Nuclear Power Plant, Public Limited Company for Radioactive Waste Management and Gamma Technical Corporation) of the culture assessment is basically based on nuclear safety culture, the assessment of security culture has only a couple of examples.

Kulcsszavak: nuclear safety culture assessment, nuclear security culture assessment

A teljes cikk megtekintése