Szép János, Gyöngyössy Éva:

Építőanyagnak minősülő textíliák hazai és külföldi minősítésének összehasonlítása


Absztrakt

A gyúlékonysági és lángterjedési vizsgálat vitathatatlanul a textilipar egyik legfontosabb vizsgálati eljárása, mivel tűz esetén döntő jelentőségű biztonsági következményekkel jár. Statisztikailag kimutatták, hogy a tűzben bekövetkező halálesetek fő oka közvetlenül a kárpitok és textíliák véletlen meggyulladásának tulajdonítható, ezért nem kérdés, hogy megfelelő tűzveszélyességi előírások legyenek érvényben. Sajnos nincs egyetlen és egységes textíliákra vagy függőleges felületű szövetekre vonatkozó tűzveszélyességi norma, amelyet az egész világon normának el fogadnak. Erősen élnek a nemzeti elsősorban francia, német és brit szabványok. Ezért országonként eltérőek az előírások a tűzálló anyagokra. A tűzálló anyagok Franciaországban az M1 szabványt, Németországban pedig a B1 szabványt követik. Ennek alapján általában, ha egy szövet teljesíti az M1 francia követelményt, akkor megfelel a B1-nek is. Az EU-s Class 1, mint égésgátoltság legnagyobb szintje, mégis ez a vizsgálati módszer mutatkozik a legenyhébb követelménynek.

Kulcsszavak: Euroclass osztályok, függönyök minősítése, függőleges lángterjedés.

Abstract

Flammability testing is arguably one of the most important testing procedures within the textile industry because it has crucial safety implications in the event of a fire. It has been statistically shown that the major cause of fatalities in fire can be directly attributed to the accidental ignition of upholstery and textiles, so it is only sensible that proper flammability standards should be in place. Different countries across the globe have very different fire retardant regulations. Unfortunately, there is no single flammability standard for upholstery or vertical surface fabrics which has been adopted as the norm throughout the world and the plethora of different standards in force internationally reflects the different ways of approaching the whole flammability issue. A single standard has been brought in which is acceptable throughout the European Union, EN 1021 : 1994, but this only covers cigarette and match tests - nothing more rigorous . This paper looks at some of the most important international and EU standards and test methods which apply to texti fabrics.

Kulcsszavak: european standards, vertical flame spread, regulations. of curtains

A teljes cikk megtekintése