Szép János, Horváth Antal, Kerekes Zsuzsanna:

Hőszigetelők hatása a könnyűszerkezetes faházak elektromos tüzeire


Absztrakt

A fa, mint építőanyag világszerte virágkorát éli, amely több tényezőnek köszönhető, így például az építmények kizárólag természetes építőanyagokból (égetett kerámia, kő, fa) történő építése. Ennek az alapanyagnak az építőipari célú felhasználásának azonban korlátokat szab a tűzvédelem, ezen belül a tűzvédelmi létesítési előírások. A mindennapok elképzelhetetlenek az elektromos berendezések nélkül, melyeknek elengedhetetlen részük az elektromos vezetékek. Ezek meghibásodása az egyik leggyakoribb okozója a lakástüzeknek, kiváltképpen a faszerkezetű épületeknél. Munkánk célja az volt, hogy megkeressük a fák, szigetelések és vezetékek rendszerének gyenge, tűzveszélyes pontját és ezzel felhívni a figyelmet a faházak tervezőinek, építőinek. Ebből a célból különböző típusú és elhelyezésű kábeleket és vele érintkező szigetelő anyagokkal és fával kísérleti elrendezésben túlterhelésnek tettük ki. Célunk volt továbbá, hogy az elektromos vezetékek meghibásodásainak milyen szerepe van a tűz keletkezésében, továbbterjedésében fa környezet esetén. A kísérleteim során felhasznált anyagok, tűzálló-kábelek illetve PVC bevonatú, szigeteléssel ellátott három eres réz kábel volt.

Kulcsszavak: tűzvédelem, faszerkezetek-tűzvédelme, tűzálló kábel, elektromos szabványok, OTSZ, TvMi

Abstract

Tree as a building material is flourishing all over the world, which is due to several factors, such as the construction of buildings only from natural building materials (burnt ceramics, stone, wood). However, the use of this material and its use for construction purposes is limited by fire protection, including fire regulations. Everyday life is unimaginable without electrical equipment, of which electrical wiring is a necessary part. Their failure is one of the most common causes of home fire, especially in wooden buildings. In our thesis we review the applicable laws and current standards; and test different types of cables in different locations. Our goal is to find out what the role of electrical wiring failure is in the generation and proliferation of fire. During my experiments, we compared the consequences of overload of fireproof cables and a PVC coated insulated three-wire copper cable.

Kulcsszavak: fire protection, fire protection of wood structures, fireproof cable, standards, OTSZ, TvMi

A teljes cikk megtekintése