Szalkai István:

Drónok alkalmazásának lehetőségei a kémények ellenőrzésében


Absztrakt

A cikk a pilóta nélküli légijárművek különleges alkalmazásai a közszolgálatban témát a levegő-tisztaság-védelmi célú pilóta nélküli légijárműcsalád fejlesztésére koncentrálva dolgozza fel. Ezekkel a célberendezésekkel a lakossági és ipari tüzelőberendezések időszakos vagy szükség esetén eseti hatósági ellenőrző vizsgálatát illetve a környezeti határértékek átlépése esetén hatósági eszközökkel történő közbeavatkozás műszaki, technikai feltételeinek megteremtését, a hiányzó rendszerelemek számbavételét és ezt követően a tervezhető K+F tevékenység mérföldköveit mutatja be. A cikk kiindulási alapja a szerző által készített szakvélemény a témáról, valamint a kapcsolatos szakirodalom elemzése. Ennek eredményeként bemutatásra kerülnek a pilóta nélküli légijárművek különleges alkalmazásai a közszolgálatban.

Kulcsszavak: Pilóta nélküli repülőgép, kéményseprés, biztonság, életvédelem

Abstract

The article deals with the special applications of unmanned aerial vehicles in the public service for the development of an air-purity protection of unnamed aircraft family. With these devices, the following milestones are presented: Periodic or ad hoc official inspection of residential and industrial combustion plants, the technical conditions for intervention by regulatory tools, and the research – development activities. The starting point for this paper is the author's expert opinion on the subject and the analysis of the relevant Hungarian and international literature. As a result of the paper, special applications for unmanned aerial vehicles are presented in the public service.

Kulcsszavak: unnamed aerial vehicle, chimney sweeping, safety, life protection

A teljes cikk megtekintése