Tóth Péter:

A homlokzati tűzterjedés vizsgálati és értékelési szempontjainak bővítése toxicitási jellemzőkkel


Absztrakt

A homlokzati anyagok égése során felszabaduló füst mennyisége és toxicitása általában nincs korlátozva. Mindez a menekülés feltételeit erősen korlátozza és a tűzoltói beavatkozások kockázatát is erősen növeli. A cikk szerzője időszerűnek ítéli a minősítések teljesítménykritériumainak körébe felvenni a toxikus gázok kvantitív és kavalitatív adatainak mérését, koncentrációjuk időbeni változását, megállapítandó a tűzkörnyezetek veszélyeiben játszott potenciális szerepük fontosságát. A fejlesztés alatt lévő európai metodika sem tartalmazza ennek a paraméternek a vizsgálatát. Ebből a szempontból is figyelemreméltó a kidolgozott javaslat.

Kulcsszavak: homlokzati tűzterjedés, belsőtéri tűz, füstterjedés, kockázat, toxicitás

Abstract

The amount and toxicity of smoke released during the burning of facade materials are generally not restricted. This greatly restricts the conditions of escape and also increases the risk of fire fighting interventions. The author of the article considers it timely to include the quantitative and qualitative data of toxic gases in the scope of qualification performance criteria, the timing of their concentration, and the importance of their potential role in the dangers of the fire environments. The European methodology under development does not include examining this parameter.

Kulcsszavak: facade fire, smoke spread, risk, toxicity

A teljes cikk megtekintése