Török Antal – Kerekes Zsuzsanna:

Háztartási villamos vezetékek és azok kötéseinek hatása a tűzveszélyességre


Absztrakt

Bevezetés: A cikk elsősorban arra szeretne rámutatni, hogy a lakóépületek hibás villamos hálózataiban milyen veszélyforrások okozhatnak tüzeket. A szerzők munkája során – a nem tűzálló – elektromos vezetők (pl.: lakóépületekben előforduló vezetékek, vezetékrendszerek) különböző kötésfajtáinak, különböző terhelések hatására kialakuló hőfejlődés került vizsgálatra. Az ehhez kötődő laboratóriumi mérések rámutatnak arra, hogy melyek azok, amiket tűzvédelmi szempontból leginkább célszerű alkalmazni. Az előforduló kötésfajtákat különböző elektromos terheléseknek lettek alávetve, majd vizsgálva azok melegedését, a vezetékek szigetelőanyagának olvadását. Módszertan: A cikk megírásához hozzájárult a releváns hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozása. Emellett fontos szerepet kapott a különböző vizsgálatok elvégzése és elemzése. Eredmény: A cikk eredményeként fény derül, hogy a különböző anyagú – régi és új – vezetékhálózatot mivel érdemes összekapcsolni.

Kulcsszavak: tűzveszély, vezetékek, kötések, szerelvények, melegedések

Abstract

Introduction: The authors try to point out how malfunctioning electrical networks can cause fire in residential buildings. The thesis aims to model dangerous situations and threats that often result fire hazards, by using laboratory measurements. The laboratory measurements indicate which connections are most appropriate for fire protection purposes. The various types of connections were subjected to different electrical loads, then they were tested for their warmth, melting the insulating material of the wires. Methods: The article was facilitated by the detailed study and analysis of the relevant domestic and international literature. In addition, the authors conducted different tests and measurements to analyse the problem. Result: As a result of the paper it is also shown, which is the safest connection to connect - old and new – wire network.

Kulcsszavak: fire hazard, wiring, wiring connections, fixtures, warming

A teljes cikk megtekintése