Vásárhelyi-Nagy Ildikó:

Új irányok az előzetes fizikai alkalmassági vizsgálatok rendszerében


Absztrakt

A hon- és rendvédelmi szervek tevékenysége átlagon felüli, esetenként speciális egészségügyi és fizikai követelményeket támaszt az állomány tagja számára. Ezért már a felvételi, kiválasztási eljárásban szükséges meggyőződni arról, hogy a jelentkező alkalmas-e a választott hivatással járó terhelés teljesítésére. A fizikai alkalmasság vizsgálata, a felmérést szolgáló gyakorlatok és értékelési rendszer jelenleg részletesen szabályozott. A szerző jelen közleményében a fizikai felmérésen jelenleg alkalmazott feladatok elemzését, annak értékelését tűzte ki célul, hogy a gyakorlatok mennyiben alkalmasak a pályán való beválás előre jelzésére. Egyúttal nemzetközi kitekintéssel, valamint az élsportban alkalmazott módszerek összehasonlításával igyekszik alternatív lehetőségek bemutatására, az objektív felmérés kidolgozása érdekében.

Kulcsszavak: fizikai alkalmasság, kondicionális képesség, terhelés, állóképesség, fejlesztés

Abstract

The activities of the home/national defense and law enforcement agencies require above average, in some cases special medical and physical requirements on staff members. Therefore, it is necessary to make sure in the recruitment and selection process that the candidate is able to fulfill the burden of the chosen profession. Physical fitness testing, assessment practices and assessment system are currently regulated in detail. The aim of the author’s current statement is analyzing the tasks currently used in physical assessment and evaluating how well they are suitable for predicting career success. At the same time, it seeks to present alternative options with an international outlook and comparisons of leading-competitive sports in order to develop an objective survey.

Kulcsszavak: physical fitness, conditioning, workout, endurance, development

A teljes cikk megtekintése