Varga Dávid – Kerekes Zsuzsanna – Elek Barbara:

Elektromos vezetékek túlterhelésének hatása a tűzvédelmi biztonságra


Absztrakt

Bevezetés: A mai világban egyre több tűzeset keletkezik az elektromos vezetékek túlterhelésének okán, ezért a témában történő kutatások egyre fontosabb szerepet kapnak a tűzvédelem területén. Magyarországon is számos cég dolgozik elektromos vezetékekkel, ez pedig hatással van a dolgozók tűzvédelmi biztonságára. A cikk éppen ezért az elektromos vezetékek terhelésének hatásait vizsgálja a tűzvédelmi biztonságra vonatkozóan. Módszertan: A cikk sikeres megírását segítette a hazai és a külföldi releváns szakirodalom részletes tanulmányozása és elemzése. Emellett a szerzők túlterheléses vizsgálatokat és méréseket folytattak, a probléma elemzése érdekében. Eredmény: A cikk eredményeként meghatározható, hogy a különböző típusú vezetékek miként reagálnak,abban az esetben ha túlterheléses hatásnak vannak kitéve. Ennek megismerése pedig hozzájárulhat a biztonság növeléséhez.

Kulcsszavak: túlterhelés, gyúlékonyság, polimerek, önfenntartó égés, dohányzó égés

Abstract

Introduction: Today, more and more fires are generated due to the overload of power lines, so researches of this subject is becoming more importance in the field of the fire protection. In Hungary, many companies also work with electrical wiring, which has an impact on the fire safety of the workers. The article therefore examines the effects of charging electrical wires on fire safety. Methods: The article was facilitated by the detailed study and analysis of the relevant domestic and international literature. In addition, the authors conducted overload tests and measurements to analyse the problem. Result: As a result of the paper, it is possible to determine how different types of wires react, in case of overload. Knowing this can help to increase the security.

Kulcsszavak: overcharge of electronic cables, flammability, polymers, self-sustaining combustion, smoking combustion

A teljes cikk megtekintése