Zsolt Sebestyén, Lajos Kátai-Urbán, Gyula Vass :

A hazai sugárvédelmi felügyeleti tevékenység változásai


Absztrakt

A hazai hatósági rendszer a radioaktív hulladékok, valamint a sugárvédelem területén folyamatos változásban volt. Ennek okai szerteágazóak voltak az elmúlt időszakban. Jelenleg egy állandósulni látszó rendszer alakult ki, ahol az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) szerepe megnövekedett az atomenergia békés célú felhasználásának felügyelete tekintetében. Többek között az OAH lett a fő engedélyező és felügyeleti hatóság a fizikai védelem, a radioaktív hulladék tárolók, a sugárvédelem és a radioaktív hulladékok területén is. Mindeközben a meglévő jelentős számú hazai nukleáris létesítmény mellett az atomerőművi blokkok bővítését tervezzük, ezért a sikeres felkészüléshez és védekezéshez elengedhetetlen a nukleáris biztonság és védettség kutatási-fejlesztési eredményeinek az időszakos értékelése. A cikkünkben bemutatjuk, hogy az elmúlt években a hazai szabályozásban milyen fontosabb eredmények történtek, melyek nem csupán a fontosabb kutatási-fejlesztési és felhasználói eredményeket veszik figyelembe, de a hosszú évek során kialakult hatósági rendszerhez is igyekeznek igazodni.

Kulcsszavak: sugárvédelem, szabályozás, radioaktív hulladék

Abstract

The Hungarian regulatory system was continuously changing in the field of radioactive waste and radiation protection. The reasons for this were varied in recent times. Currently, a seemingly permanent system has emerged, where the tasks of the Hungarian Atomic Energy Authority (hereinafter: HAEA) has increased in overseeing the peaceful uses of atomic energy. Among other things, HAEA became the main licensing and supervisory authority in the fields of physical protection, radioactive waste storage facilities, radiation protection and radioactive waste. Meanwhile, in addition to the significant number of existing domestic nuclear facilities, nuclear power plant expansion is being planned, therefore periodic evaluation of the research and development results of nuclear safety and security is a prerequisite for successful preparation and protection. In our article, we present the most important results in the Hungarian regulations in recent years, which not only take into account the most important research and development and user results, but also try to adapt to the system of authorities that has developed over many years.

Kulcsszavak: radiation protection, legislation, radioactive waste

A teljes cikk megtekintése