Szerzőink figyelmébe

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. A cikkek leadási határideje: folyamatos. A lap megjelenése: március, június, szeptember, december. Szerzőinknek szóló bővebb információkért kattintson a "Bővebben" feliratra, vagy a "Szerzőink figyelmébe" menüpontra!
Bővebben

Legújabb számunk

A Védelem Tudomány című e-folyóirat 2017/3. száma 14 tanulmányt tartalmaz. Ezekből betekinthetünk a lengyel és az ausztrál katasztrófavédelmi gyakorlatba, valamint a szomszédos országok tűzoltóképzésébe. A 229 oldalas kötetben a homlokzati tűzterjedés és az elektromos rendszerek, az üzemazonosítás és a létfontosságú energetikai létesítmények, a globális kihívások, az állatmentés és a biztosítók szerepe és a tömegben lévő egyén kerülnek górcső alá.
Bővebben

Legújabb számunkból

Tóth Péter : A homlokzati tűzterjedés vizsgálati és értékelési szempontjainak bővítése toxicitási jellemzőkkel

Kerekes Zsuzsanna - Gyöngyössy Éva – Elek Barbara : Tűzoltó kábelek műanyag burkolatának új és hagyományos vizsgálati módszereinek összehasonlító elemzése

Varga Dávid – Kerekes Zsuzsanna – Elek Barbara : Elektromos vezetékek túlterhelésének hatása a tűzvédelmi biztonságra

Török Antal – Kerekes Zsuzsanna : Háztartási villamos vezetékek és azok kötéseinek hatása a tűzveszélyességre

Rafał Wróbel - Zuzanna Derenda : A kritikus infrastruktúra védelem aktuális helyzete Lengyelországban

Sibalin Iván : Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos szabályozás bemutatása

Vass Gyula, Bali Péter, Mesics Zoltán, Kátai-Urbán Lajos : A veszèlyes üzemek üzemazonosìtàsi mòdszertana

Brian Mayahle, Steve Parnell, Len Richards, Anthony Welch, Jenniffer Barr, Agoston Restas, Fumiso Muyambo : A katasztrófamenedzsment legfontosabb eszközei és alapelvei az egészségügyi szolgáltatások végrehajtásához egy ausztrál valós példa alapján

Nagy Rudolf : A természeti katasztrófák mint globális kihívások

Nagy Zsolt : Tűzoltóképzés áttekintése néhány környező európai uniós országban

Berta Katalin – Bodnár László : Az állatmentés kérdései katasztrófák esetén – a cézár bevetési egység létrehozása

Ambrusz József : Biztosítók szerepe a természeti csapásokat követő, magántulajdonban lévő lakóingatlanok kárenyhítésének folyamatában

Pócsik Attila - Bérczi László : Tömegesemények az egyének szempontjából

Dr. Hadnagy Imre József : Adalékok Kunmadaras tűzvédelmének történetéhez