Balatonyi László, Tóth László, Makay Gábor, Lábdy Jenő:

Vízkárelhárítással összefüggő vízügyi feladatok, és a hozzá rendelt finanszírozási rendszer


Absztrakt

Vitathatatlan tény, hogy a víz, a jelen kor társadalmaiban stratégiai kérdéssé vált. Egyszerre kell foglalkoznunk a „sok víz” jelenségével, az árvizeken keresztül és orvosolnunk szükséges a „kevés víz”, az aszály problematikáját is nem beszélve a vizek minőségével összefüggő káreseményekkel, haváriákkal. A világ népességének növekedése nincs arányban a rendelkezésre álló vízkészletekkel, ezért mind az anyagi és mind az immateriális javakkal a felszíni és felszín alatti vizeink megóvásról kell, hogy gondoskodnunk. A környezetben, természetben zajló természetes és mesterséges - térségi és település fejlesztések – folyamatok bizonyos esetekben negatív hatásokat eredményeznek a területi és települési vízgazdálkodásban, amelyek jelentős hatással vannak az egyes egyének, gazdasági szervezetek, a települések költségvetési potenciáljaira, illetve természetesen az államháztartás gazdálkodására is. A tanulmányban ismertetésre kerül a vízkárelhárelhárítással összefüggő műszaki feladatok és a hozzájuk rendelt finanszírozási keretek költségvetési vonatkozásai, a fejezeti kezelésű előirányzatok.

Kulcsszavak: klímaváltozás, fenntartható vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, vízügyi közigazgatás, államháztartás, költségvetés

Abstract

It is an unquestionable fact in our present age, that water has become a strategic social issue. We have to deal with more extreme weather events, severe floods and droughts, and we must take into account considerable risks, accidents and events that can result in water quality degradation. Population growth trends predict significant increase for fresh water and suggest that we have to act now to protect our limited water resources (quantity and quality) with all available methods. Regional and municipal development plans in many cases do not calculate their impact on social and natural conditions, for example water resources, thus resulting in future financial difficulties for towns, governments and investors when these conditions abruptly change. This study includes detailed technical tasks for water damage remediation and an optional financial framework in chapter management appropriations.

Kulcsszavak: climate change, sustainable water management, prevention, water damage, water management service, public service, government budget

A teljes cikk megtekintése