Gyapjas János:

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezésének folyamata, különös tekintettel az iparbiztonsági hatóságra és társhatóságaira


Absztrakt

Az emberek alapvető igénye a biztonság. A veszélyes anyagokkal összefüggő ipari katasztrófák hatására fejlődött a szabályozás. Jelenleg Európában a SEVESO III. irányelv van érvényben, és hazánkban is működik a súlyos ipari balesetek elleni védekezés rendszere. Magyarországon jelentős számban létesülnek külföldi beruházások. Ezek egy része veszélyes ipari üzemként valósul meg, ezek üzemfolytonossága és üzembiztonsága az életvédelemre és emellett a profitabilitásra is komoly hatással van. A tanulmány fő célja a – téma szempontjából laikus, külföldi – beruházók információ igényének, a projektek előkészítésének segítése. A dolgozat bemutatja a hatósági eljárás általános, valamint a veszélyes üzem iparbiztonsági hatósági engedélyezésének egyszerűsített modelljét, azonosítja a társhatóságokat és a kapcsolódó/párhuzamos hatósági eljárásokat.

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, iparbiztonság, veszélyes üzem, hatóság

Abstract

A basic need of people is security. Regulation has evolved as a result of industrial disasters in connection with hazardous materials. Currently the SEVESO III. Directive is in force in Europe, and the system for protection against major industrial accidents also operates in Hungary. A significant number of foreign investments are established in Hungary. Some of them are dangerous establishments, their operation and safety have a serious impact on the safety of life as well as profitability. The main goal of the paper is to meet the information needs of the investors having less proficiency in this topic and assisting in project preparation. The paper presents the general model of the official procedure and the simplified model of the industrial safety regulatory approval of dangerous establishment, identifies the co-authorities and the related/parallel official procedures.

Kulcsszavak: disaster management, industrial safety, hazardous establishment, authority

A teljes cikk megtekintése