Kiss Viktória Ivett, Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula :

A légi szállítás hatósági ellenőrzési tevékenységének aktuális jogalkalmazási kérdéseinek vizsgálata


Absztrakt

A modern technika világában bátran kijelenhetjük azt a tényt, hogy a közlekedés életünk meghatározó részévé vált. Napjainkban légi szállítási útvonalakon jelentős mennyiségű veszélyes árut szállítanak. Jelen tanulmányban bemutatásra kerülnek a szállítási módozatból származó előnyök és hátrányok, a területhez tartozó nemzetközi szabályozási környezet, valamint az ellenőrzések lefolytatásának és a szabálytalanságok feltárásának hatósági tapasztalatai, azok statisztikai adatai és adatbázisának sajátosságai. Végül az összegzésként a szerzők javaslatokat és ajánlásokat tesznek a légi úton történő veszélyes áru szállításokkal kapcsolatos szabálytalanságok és mulasztások mennyiségének csökkentésére.

Kulcsszavak: Katasztrófavédelem, légi szállítás, veszélyes áruk, jogalkalmazás,

Abstract

In the world of modern technology, we can boldly state the fact that transport has become a defining part of our lives. Today, significant quantities of dangerous goods are transported by air. The present study presents the advantages and disadvantages of the mode of transport, the international regulatory environment in the field, as well as the official experience of conducting inspections and detecting irregularities, their statistical data and the specifics of their database. Finally, in summary, the authors make suggestions and recommendations to reduce the amount of irregularities and omissions related to the transport of dangerous goods by air.

Kulcsszavak: Disaster Management, air-transportation, dangerous goods, legal application

A teljes cikk megtekintése