Veres György :

A kiürítésre vonatkozó szabályok fejlődése a magyarországi építészeti tűzvédelem kezdetétől napjainkig


Absztrakt

A tűzvédelmi szabályozás egyik legfontosabb feladata a kiürítés biztosítása. Jelen tanulmány célja áttekinteni, hogy a magyarországi tűzvédelmi szabályok története során hogy alakult ennek a kérdésnek a szabályozása. Az adatok feldolgozása során külön figyelmet szenteltem a fogyatékos személyekre vonatkozó előírásokra, amik azonban csak nagyon kevés helyen és időben elég későn jelennek meg a szabályozásban. A történelmi feldolgozás során kiderült, hogy bizonyos ma is használt kiürítést ellenőrző elemek már jelen vannak a legelső szabályozásoktól kezdve, míg mások korábban szerepeltek és a közelmúltban „visszatértek”. A mai napig gyakran használt kiürítés számítás 1968 óta van folyamatos használatban, az utóbbi években történt kismértékű pontosítés és értékváltozás, de a módszer alapja még mindig változatlanok.

Kulcsszavak: tűzeseti adatok, kiürítés útvonala, mozgási sebesség, kiürítés számítás, fogyatékossággal élők

Abstract

One of the most important tasks of fire protection regulations is to ensure evacuation. The aim of the present study is to review how the regulation of this issue developed during the history of fire protection rules in Hungary. During the processing of the data, I paid special attention to the regulations for disabled person, which, however, appear in the regulation in very few places and time quite late. Historical processing revealed that some of the evacuation control elements still in use today were already present from the very first regulations, while others were listed earlier and “returned” recently. The evacuation calculation, which is often used to date, has been in continuous use since 1968, with little refinement and change in value in recent years, but the basis of the method is still unchanged.

Kulcsszavak: fire data, disabled people, escape route, movement speed, evacuation calculation

A teljes cikk megtekintése