Szerzőink figyelmébe

A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerző(k) eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek. A cikkek leadási határideje: folyamatos. A lap megjelenése: március, június, szeptember, december. Szerzőinknek szóló bővebb információkért kattintson a "Bővebben" feliratra, vagy a "Szerzőink figyelmébe" menüpontra!
Bővebben

Legújabb számunk

Nem a legek hajszolása lebegett a szemünk előtt, mégis – hosszú előkészítő munka után – az eddigi legnagyobb és egyben az első teljesen angol nyelvű számunkat ajánljuk figyelmükbe. 71 szerző – 51 hazai és 20 külföldi – 45 cikke olvasható a Védelem Tudomány legújabb számában.
Bővebben

Legújabb számunkból

Éva Eszter Lublóy, Gyula Vass : Szerkezeti elemek tűzteszt mérésének alapelvei

Zsuzsanna Kerekes, Gyula Vass, János Bleszity, János Szép, Zsófia Tóth-Pataki, Ágoston Restás : Polisztirol szigetelők vastagságának hatásossága sugárző hővel szemben

László Bérczi : Tűzvédelmi műszaki irányelv szerepe a hő és füst elleni védelemben

Jozef Svetlík, Linda Makovická Osvaldová : Hőmérséklet vizsgálata a tűznek kitett autóajtókon-előmérés

Éva Eszter Lublóy, Ferenc Varga : Vasbetonszerkezetek tűz utáni roncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségei

Michaela Zamrazilova : A fotovoltaikus rendszerek tűzbiztonsága

Johanna Farkas : Tűzoltók megküzdési mechanizmusai

Melinda Győri, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás : Blokk wood eljárással modifikált hazai faanyagok éghetőségi paraméterei

Flóra Hajdu, Gabriella László, Zsuzsanna Kerekes, Nikoleta Csapaiová, Rajmund Kuti : A tűz kiindulási paramétereinek vizsgálata tűzterjedési szimulációhoz

Katalin Kopecskó, Zsuzsanna Kerekes, Éva Lublóy, Gyula Vass, Ágoston Restás : Hőszigetelés hatása a műanyag bevonat égésekor elektromos kábelek esetén

Katalin Kopecskó, Ádám Nagysolymosi, János Szép, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás : Üvegszállal erősitett kompozitok felhasználásának tűzvédelmi korlátai épületszerkezetekben

Linda Makovická Osvaldová : Meghatározott fafajok vizsgálata erdőtűz esetén természeti katasztrófák során

Mónika Nováky : A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység elemzése az integrált katasztrófavédelem rendszerében

János Szép, Zsuzsanna Kerekes, Bleszity János, Vass Gyula, Ágoston Restás : Nem szerkezeti épitőanyagok éghetőségének minősitése

Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás : Elektromos autótöltések módjai tűzvédelmi szempontok szerint

József Kersák, Péter Pántya : Műszaki fejlesztési lehetőség a műszaki mentés gyakorlati képzésének területén

Roland Veszprémi, Péter Pántya : A tűzoltósági beavatkozások és azok nehézségei vasúti környezetben

Máté Rekeny, Ágoston Restás : Tűzoltó gépjárművek kvantitatív összehasonlítása négy taktikai paraméter tekintetében

Máté Rekeny, Ágoston Restás : Három magyarországon alkalmazott erdőszeres tűzoltó gépjármű kvalitatív összehasonlítása

Tibor Haraszti, Gergő Érces : Protokoll eljárások alkalmazása a tűzoltói beavatkozások során

Péter Pántya : A tűzvédelem lehetőségei és veszélyei az alternatív energiaforrások területén

József Hesz, Gergő Érces, Balázs Nagy : BIM-alapú munkafolyamatok értékelése a tűzvédelmi mérnöki munkában

Branko Babić : Az önkéntes tűzoltó egyesületek helye és szerepe a szerb katasztrófavédelmi rendszerben

György Kós, László Komjáthy : Keresési eljárások vizsgálata a mentő tűzvédelemben

Gergő Érces, Sándor Rácz : A tűzterjedés elleni védelem térbeli alapvetései a kockázati egység és tűzszakasz viszonya Magyarországon

György Kós, László Komjáthy : Tűzoltói beavatkozás flashover jelenséggel összefüggő eseményekben

Judit Rauscher : Kiürítési változatok és ismétlések a kiürítés szimulációkban

Katalin Nagy : A beépített tűzvédelmi berendezések együttműködésének vizsgálata

Lajos Király, Ágoston Restás, Gyula Vass, János Bleszity : A robbanásvédelem megjelenése a magyar jogrendszerben és az oktatásban

Ferenc Nemoda, Bence Madár : Radon-kibocsátás építőanyagokban és újrahasznosított építőanyagokban – nemzetközi összevetés

József Dobor, György Pátzay, Nóra Szűcs-Vásárhelyi, Kálmán Serfőző, Balázs Barina : Egy lehetséges talajszennyezéssel járó, veszélyes üzem által okozott környezetszennyezés rövid, katasztrófavédelmi szempontú jellemzése és az esetből adódó tanulságok összefoglalása

Alida Kiss, József Ambrusz : A földrengéseket követő helyreállítások tudományos kutatási nehézségei

Réka Magdolna Kirovné Rácz : Összefüggések az éghajlatváltozás és a csapadék hatására kialakuló katasztrófák között

Gábor Némedi, Dávid Petrétei, Ágoston Restás : A DVI és annak első bevetése Magyarországon

Dávid Nemes, Ágoston Restás : Drónok alkalmazása az árvízvédelemben – esettanulmány a bódva folyó vízgyűjtőterületéről

Katalin Berta : Az álltamentő szervezetek részvétele katasztrófák során

Mikuláš Monoši, Jaroslav Flachbart : Pilóta nélküli légi jármű alkalmazása extrém körülmények között

László Bodnár : Tűzoltók fizikai terhelésének vizsgálata a viselt többletteher alapján

József Zsolt Kersák, Ágoston Restás : Légzőkészülék védelmi idejének vizsgálata

Alice Ncube, Jamila Joyce Ndovela : A közösség ellenállóképessége és alkalmazkodásának lehetőségei a tűzesetek során: esettanulmány a palmiet informális településről Dél-Afrikában

Eunice P. Vhiriri, Yoland Irwin. Richard K. Laubscher, Roman Tandlich : A társadalmi nemek sebezhetőségének és elhalálozásának mennyiségi elemzése a katasztrófák során Dél-Afrikában

Izabela Gabryelewicz, Patryk Krupa, Peter Pantya : Munkabiztonság kezelése és a szervezeti biztonsági kultúra egy egyenruhás szolgálat példáján keresztül

Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Ágoston Restás : Elektromos autótöltő állomások hazai és nemzetközi előírásainak összehasonlítása

Lilla Horváth, Péter Pántya : Otthoni munkavégzés és ergonómia

Johanes A Belle, Samkelisiwe Lubanga : A tűzvédelmi szövetségek (FPA) hatékonyságának értékelése erdőtüzek esetén a Dél-Afrikai Köztársaság Észak-fokföldi tartományában