Ágnes Terjék, Zsuzsanna Kerekes, Rhoda Mensah, Ágoston Restás :

Elektromos autótöltések módjai tűzvédelmi szempontok szerint


Absztrakt

Az elektromos autók terjedésével párhuzamosan egyre több vállalat létesít autó töltőt a saját telephelyén. Az egyes töltési módok esetében más és más a töltőberendezés és töltőkábel kialakítása, ezért tűzveszélyességi szempontból különböző kockázatokat jelentenek. A Mode 1 és Mode 2 típusú töltési mód a lakossági használatnál elterjedt. Tanulmányunk szempontjából nagyobb relevanciája van a Mode 3 és Mode 4 töltési módoknak, amikor a töltés már külön erre a célra tervezett töltőberendezéseken keresztül valósul meg. Ezek a berendezések nagymértékben hasonlítanak a különböző kapcsoló- és vezérlőszekrényekre, tartalmaznak minden szükséges védelmi és kommunikációs eszközt a biztonságos töltési folyamat megvalósulásának érdekében. Mode 4 DC töltőberendezés nagyobb, robosztusabb, kialakítása bonyolultabb, és ezért tűzvédelmi szempontból is nagyobb kockázatokat hordoz magában. A túlterhelés szintén megjelenik, mint veszélyforrás, ezért fontos a megfelelő túláramvédelmi eszközök használata. Az elektromos tüzek keletkezésének okaira alapozva vizsgáljuk az egyes eseteket és teszünk javaslatot egy egységes szabályozásra.

Kulcsszavak: elektromos tűz, töltési mód, töltő, tűzoltás

Abstract

In parallel with the spread of electric cars, more and more companies are setting up car chargers at their premises. The design of the charger and charging cable also differs in case of different charging methods, therefore, they present other risks in terms of fire hazard. Generally Mode 1 and Mode 2 charging modes are common. In our paper, the Mode 3 and Mode 4 charging modes are more relevant, when the charging is already carried out through charging devices specially designed for this purpose. This equipment is similar to different switchboards, they contain all the necessary protection and communication devices to ensure a safe charging process. Mode 4 DC charger is larger, more complex and therefore it has more significant fire risk. Overload also appears as a source of danger, so it is important to use appropriate overcurrent protection devices. Based on the causes of electric fires, the authors examine each case and propose a coherent regulation.

Kulcsszavak: electric fire, charging mode, charger, firefighting

A teljes cikk megtekintése