Éva Eszter Lublóy, Ferenc Varga:

Vasbetonszerkezetek tűz utáni roncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségei


Absztrakt

Az épületszerkezetek között kiemelten fontos szerepet töltenek be a tartószerkezetek. Tűzvédelmi szempontból meghatározott ideig biztosítaniuk kell az épületek állékonyságát tűzeset során is. Tűzesetet követő helyreállítás során vizsgálni kell, hogy a tartószerkezet továbbra is rendelkezik-e az előírt statikai és tűzállósági teljesítménnyel. Tartószerkezetként jellemző a vasbetonszerkezetek alkalmazása, ahol a károsodás mértéke szorosan összefügg a tűz által előidézett hőterheléssel. A tűzeset utáni felújítás speciális szaktudást igényel, kiindulásként elengedhetetlen, hogy meg tudjuk határozni az épületszerkezetek károsodásának mértékét. Közleményünkben a tűzkárt szenvedett vasbetonszerkezetek roncsolásmentes anyagvizsgálati lehetőségeit és annak korlátait mutatjuk be.

Kulcsszavak: vasbetonszerkezetek, tűz, roncsolásmentes diagnosztika

Abstract

Supporting structures play a particularly important role among building structures. From the point of view of fire protection, they must ensure the stability of buildings in the event of a fire for a specified period. During post-fire recovery, it should be verified that the supporting structure still has the required static and fire resistance performance. The use of reinforced concrete structures as a supporting structure is typical, where the degree of damage is closely related to the heat load caused by the fire. Renovation after a fire requires special expertise, as a starting point it is essential to be able to determine the extent of damage to building structures. In our paper, we present the non-destructive material testing possibilities of fire-damaged reinforced concrete structures and its limitations.

Kulcsszavak: reinforced concrete structures, fire, non-destructive diagnostics

A teljes cikk megtekintése