Éva Eszter Lublóy, Gyula Vass:

Szerkezeti elemek tűzteszt mérésének alapelvei


Absztrakt

Napjainkban az építmények tűzvédelmének magas színtű biztosítása mind a tervezési és kivitelezési, mind az üzemeltetési időszakban kiemelt jelentőséggel bír. Az épületszerkezetek tűzzel szembeni ellenállóképességének meghatározásakor a tűzhatásra való tervezés több mérnöki szakág szoros együttműködését követeli meg. Az egyik legfontosabb feladat a tűzteherre való tervezés során, hogy az épületeink, építményeink képesek legyenek a tűz hatása alatt minél hosszabb ideig megőrizni állékonyságukat. Ennek érdekében a tűzteherre való méretezést az épületszerkezeteink esetében az Európai szabályozás (Eurocode) követelményeit megjelenítő MSZ EN szabványsorozat alkalmazásával kell elvégezni. Jelen cikk keretében ezen méretezési elveket ismertetjük a leggyakrabban alkalmazott vasbeton, acél, fa illetve falazott szerkezetekre vonatkozóan.

Kulcsszavak: passzív tűzvédelem, épületszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságai, szabványos tűzhatás, tűzteherre való méretezés

Abstract

Nowadays, ensuring a high level of fire protection of buildings is of paramount importance both during the design and construction period and during the operation period. In determining the fire resistance of structural elements, fire design requires the close cooperation of several engineering disciplines. One of the most important tasks in the design of fire loads is that our buildings and structures are able to maintain their stability for as long as possible under the influence of fire. To this end, the sizing for the fire load must be carried out in the case of our building structures using the MSZ EN standard series, which reflects the requirements of the European regulation (Eurocode). In the framework of this article, we describe these sizing principles for the most commonly used reinforced concrete, steel, wood and masonry structures.

Kulcsszavak: passive fire protection, fire protection properties of building structures, standard fire effect, measurement for fire load

A teljes cikk megtekintése