Alida Kiss, József Ambrusz:

A földrengéseket követő helyreállítások tudományos kutatási nehézségei


Absztrakt

A földregések következményeinek felszámolása a bekövetkezett károk, valamint a helyreállítás tényleges értékének függvényében a helyreállítás folyamatának kutatását alapvetően differenciálja. A közelmúltban történt horvátországi földrengések eddig becsült kárértékei, valamit a tényleges helyreállítás és újjáépítés épített környezeti vonatkozásaiban a teljesítmény-összehasonlítások és a bevált gyakorlati elemzések folyamatát is befolyásolja. A tanulmány szerzői a kutatási területeik kapcsolatában, optimalizált eljárásokat keresnek a fejlesztési lehetőségek viszonyában.

Kulcsszavak: helyreállítás, kárérték, földrengés, benchlearning

Abstract

The elimination of the consequences of earthquakes fundamentally differentiates the research of the rehabilitation process depending on the damage that has occurred and the actual value of the rehabilitation. The estimated damage values of the recent earthquakes in Croatia, as well as the built environmental aspects of the actual rehabilitation and reconstruction, also influence the process of performance comparisons and best practice analyses. The authors of the study, in relation to their research areas, are looking for optimized procedures in relation to development opportunities.

Kulcsszavak: rehabilitation, damage value, earthquake, benchlearning

A teljes cikk megtekintése