Almási Csaba Sándor, Cimer Zsolt, Kátai-Urbán Lajos:

Mezőgazdasági felhasználású veszélyes áruk közúti szállítási tapasztalatai - 2.


Absztrakt

Magyarország 1979-ben ratifikálta a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást (ADR). Az ADR Megállapodás tagállamokon belüli alkalmazása során szükségessé válhat meghozni az adott ország biztonsági igényeihez illeszkedő részletszabályokat. Magyarország ezért 2004-ben kidolgozta az ADR Megállapodás hatálya alá nem tartozó járműtípusokkal, a mezőgazdasági vontatóval és a lassú járművel vontatott pótkocsival történő szállítási műveletekre vonatkozó első rendeletet. A termelés színvonalának fenntartásához szükséges az ADR Megállapodás és egyéb, környezetvédelmi célú rendelkezésekkel kapcsolatos tapasztalatok rendszerezése az agráripari szereplőkkel való folyamatos katasztrófavédelmi szakmai együttműködésen keresztül.

Kulcsszavak: ADR, iparbiztonság, kérdőív, közút veszélyes áru közúti szállítás, mezőgazdaság

Abstract

In 1979, Hungary ratified the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). During the country-specific application of the Agreement, it may be necessary to create detailed rules tailored to the security needs of the country concerned. Therefore, in 2004, Hungary drafted the first regulation on transport operations with vehicle types not covered by the Agreement, agricultural tractors and slow-moving trailers. In order to maintain the standard of production, it is necessary to systematize the experience related to the Agreement and other provisions for environmental purposes through continuous disaster management professional cooperation with agro-industry actors.

Kulcsszavak: ADR, agriculture, carriage of dangerous goods by road, industrial safety, questionnaire

A teljes cikk megtekintése