Antal Imre, Nagy Rudolf:

A települési hulladékkezelés tűzbiztonságának munkavédelmi szempontú vizsgálata


Absztrakt

A hulladékkezelés számos veszélyforrást felvonultató tevékenység, melyben egy-egy jelentős beavatkozó erőket lekötő és gyakran elhúzódó havária eseményt kiváltó módon mutatkoznak meg a tűzesetek. A tűzkockázatok definiálása nem csak a tűzoltás vagy a tűzmegelőzés szakmai szempontjainak figyelembevételét szolgálja, de emellett a tűz következtében felszabaduló égéstermékek egészségkárosító, jellemzően toxikus környezeti és közegészségügyi hatásainak felmérésének szükségességét is magában kell foglalja. A hulladékhalmok meggyulladásához és lánggal égéséhez vezető folyamatoknak nagyon sok fizikai és anyagi tényezője van, amelyek hiteles értékelése jelentős szakértelmet igényel. Ezen írás célja ennek a szakmai tudásbázisnak a szélesítésével hozzájárulni a hulladékkezelésben megnyilvánuló a tűzbiztonságot befolyásoló tényezők és léptékük megfelelő vizsgálatokon nyugvó mérnöki szemléletű értékeléséhez. Ennek a települési hulladékokat érintő részleteit kívánja a teljesség igénye nélkül feltárni jelen írás.

Kulcsszavak: hulladék, tűzbiztonság, tűzkockázat, bomlás, égés

Abstract

Waste management is an activity that poses a number of sources of danger, in which fires appear in a way that triggers a significant intervention force and often prolongs an accident. The definition of fire risks not only takes into account the professional aspects of firefighting or fire prevention, but also includes the need to assess the harmful, typically toxic environmental and public health effects of combustion products released by fire. The processes leading to the ignition and flame combustion of waste piles have a great many physical and material factors, the credible assessment of which requires considerable expertise. The aim of this paper is to contribute to the engineering assessment of the factors influencing fire safety in waste management and their scale based on appropriate studies by broadening this professional knowledge base. The details of this concerning municipal waste are intended to be explored without the need for completeness.

Kulcsszavak: waste, fire safety, fire risk, decomposition, combustion

A teljes cikk megtekintése