Balogh Mónika:

A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÜGYELETI SZOLGÁLATA, AKIK A SEGÉLYHÍVÓSZÁMOT FOGADJÁK


Absztrakt

Jelen cikkben a katasztrófavédelem ügyeleti szolgálati feladatokat ellátó állományról esik szó, azokról a szakemberekről, akik a Hívásfogadó Központ által fogadott 112-es segélyhívószámokat katasztrófavédelmi illettékesség estén továbbítva fogadják a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megyei igazgatóságainál. A szervezeten belüli elhelyezkedésüket követően ismertetésre kerül a feladatuk ellátását jelentő jogszabályok, majd rávilágítok az általuk végeztt feladat fontosságára. Az ügyeleti szolgálat kiemelt szereppel bír a beavatkozások időben történő megkezdéséhez, mely feladat felelősségteljes, azonnali döntéseket kíván, melyhez megfelelő felkészültség és folyamatos képzésfejlesztés nélkülözhetetlen annak érdekébe, hogy az összetett munkakört ellátó állományi tagoknál a stressz és általa indukált kiégés megelőzhető legyen.

Kulcsszavak: ügyeleti szolgálat, 112-es segélyhívószám, kompetenciák

Abstract

This article is about the staff of the disaster management duty service, the professionals who answer the 112 emergency numbers received by the Call Reception Centre and forward them to the county directorates of the National Directorate General for Disaster Management in case of disaster. Following an introduction to their position within the organisation, I will describe the legislation that governs their tasks and then highlight the importance of the work they do. The duty service has a key role to play in ensuring timely interventions, which require responsible and immediate decisions, and for which adequate preparation and continuous training are essential to prevent stress and burn-out among staff members performing this complex task.

Kulcsszavak: duty service, 112 emergency number, competences

A teljes cikk megtekintése