Berki Imre:

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓK HELYTÁLLÁSA AZ 1956-OS FORRADALOMBAN


Absztrakt

A forradalmi változások nem hagyták érintetlenül a tűzoltóság állományát sem, az első politikai megmozdulásokat a Budapesti Tűzoltóság egységein követték az események. Október 23-át követően megmozdultak azok az erők, amelyek a rendkívüli helyzetben egyrészt a szolgálat folyamatosságát, másrészt a változásokat is próbálták biztosítani. Először az tűzoltóságon belül zajló politikai folyamatokat mutatom be, majd rátérek a konkrét káresetek ismertetésére.

Kulcsszavak: forradalom, követelések, tűzesetek, helyállás, megtorlás

Abstract

The changes of the revolution provided plenty of work for the staff of the fire department. After October 23, the forces that tried to ensure both the continuity of the service and the changes in the emergency situation were mobilized. First, I will present the political processes taking place within the fire department, and then I will move on to the description of specific damage cases.

Kulcsszavak: revolution, demands, fires, location, retaliation

A teljes cikk megtekintése