Berki Imre:

A MAGYAR TŰZOLTÓSÁG SZOCIALISTA TÍPUSÚ ÁTSZERVEZÉSE


Absztrakt

Mintegy hetvenöt évvel ezelőtti dátumhoz, 1947-hez kapcsolható a tűzoltóság szocialista típusú átszervezésének kezdete, ekkor hozták létre Országos Tűzoltó Főparancsnokságot. Ugyanakkor maga a folyamat már előbb, 1945-ben elkezdődött és mintegy 1955-ig tartott. Ennek során a tűzoltóság addigi szervezeti kereteit megszüntették, létrejött az egységes állami tűzoltóság. A területi közigazgatásból a tűzrendészet (tűzvédelmi igazgatás) állami rendészeti feladattá vált. Később, a teljes körű centralizálás eredményeként megszüntették az Országos Tűzoltó Főparancsnokságot és központi irányító szervként létrehozták Belügyminisztérium V. Tűzrendészeti Főosztályát.

Kulcsszavak: állami tűzoltóság, központi irányítás, katonai szervezet, szovjet modell

Abstract

The reorganization of the fire department on a socialist model began in 1947, when the National Fire Department was established. The process started earlier, in 1945, and lasted until 1955: the organizational framework of the fire department was abolished and the unified state fire department was created. From the territorial public administration, the fire police (fire protection administration) became a state law enforcement task. Later, as a result of full-scale centralization, the National Firefighter High Command was abolished and the V. Fire Police Department of the Ministry of the Interior was established as a central governing body.

Kulcsszavak: state fire department, central control, military organization, Soviet model

A teljes cikk megtekintése