Berki Imre:

A hivatásos magyar tűzoltóság 150 éves története


Absztrakt

A barátságos tűz féken tartására, a barátságtalan megzabolázására tett elméleti, gyakorlati teendők sokaságától tarka az emberiség történelmi útja. A homo erectus 790 ezer évvel a jelenkori ember előtt már használta a tüzet. A tűz nagyon fontos szerepet töltött be az emberré válás folyamatában. A beszéd és a tárgyhasználat mellett a tűz megszelidítése emelte ki az embert az állatvilágból.

Kulcsszavak: szervezett tűzoltóság, Gróf Széchényi Ödön, egyesületek, hivatásos tűzoltóságok, tűzrendészeti kódex

Abstract

The historical path of humanity is varied from the multitude of theoretical and practical tasks done to maintain fire. Homo erectus had already used fire 790,000 years before modern man. Fire played a very important role in the process of becoming human. In addition to speech and the use of objects, the taming of fire lifted man out of the animal kingdom.

Kulcsszavak: organized fire brigade, Count Ödön Széchényi, associations, professional fire brigades, fire policing code

A teljes cikk megtekintése