Bognár Balázs :

TÁRSADALMI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG „BIZTONSÁG AZ, AMIVÉ TESSZÜK!”


Absztrakt

A tanulmányban célom, hogy bemutassam a természeti,- ipari,- környezeti katasztrófák és válsághelyzetek hatásait a társadalmi együttműködés rendszerére. Tájékoztatás adjak, hogy a közbiztonság-védelem ágazaton belül a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, hogyan is kapcsolódik a társadalmi érzékenyítéshez, a tudatosításhoz, illetve általánosságban milyen olyan szakfeladatai, alaprendeltetésű feladatai vannak a katasztrófavédelemnek, amelyek az egész társadalomra hatással vannak és fontos, hogy a társadalomnak minden szereplője ebbe megfelelő ismerettel rendelkezzen.

Kulcsszavak: Biztonság, társadalmi ellenálló képesség, közbiztonság-védelem, katasztrófavédelem, reagáló képesség, nemzeti kockázatértékelés, kockázati kommunikáció, transznacionális együttműködés, tudatosítás, Európai Unió, Horizont Europe keretprogram, Interreg pályázatok.

Abstract

My goal in this study is to present the effects of natural, industrial, and environmental disasters and crisis situations on the system of social cooperation. I would like to provide information on how the Professional Disaster Management Organization within the Public Safety Protection Sector is related to social sensitization and awareness, and in general, what are the professional tasks and basic tasks of Disaster Management that affect the entire Society and it is important that Society has everything your actor should have adequate knowledge of this.

Kulcsszavak: Security, Social Resilience, Public Security Protection, Disaster Prevention, Response Capability, National Risk Assessment, Risk Communication, Transnational Cooperation, Awareness, European Union, Horizon Europe Framework Program, Interreg Tenders.

A teljes cikk megtekintése