Branko Babić:

Az önkéntes tűzoltó egyesületek helye és szerepe a szerb katasztrófavédelmi rendszerben


Absztrakt

Az önkéntes tűzoltók egyesületei az egyesülési szabadságon alapuló tűzoltói szakszervezetek, önkéntes, nonprofit szervezetű tagjai. Az önkéntes állampolgárokból álló szervezet célja a tűzoltás, a tűzmegelőzés, valamint az élet-és vagyonmentés. Kötelesek legalább egy önkéntes tűzoltó rajt kialakítani, felszerelni és fenntartani. Ezek az egyesületek, hatalmas segítséget jelentenek a helyi önkormányzatok tűzoltási feladataiban. A cikk egy átfogó elemzést nyújt a Közép-Bánát Közigazgatási területén működő önkéntes tűzoltó egyesületek munkájáról.

Kulcsszavak: önkéntes tűzoltó egyesület, helyi önkormányzat, szervezet

Abstract

Volunteer firefighter associations are members of firefighters unions, voluntary, non-profit organizations based on freedom of association. They are established for the purpose of organized voluntary participation of citizens in the implementation of fire protection, rescue of people and property. They are obliged to form, equip, and maintain at least one volunteer firefighting unit. As such, they represent a huge potential for the security of local self-government. The paper gives an overview of the work of a volunteer firefighters association in the Central Banat Administrative District.

Kulcsszavak: volunteer firefighters association, local self-government, organization

A teljes cikk megtekintése